ADIOS A LAS ARMAS

ADIOS A LAS ARMAS
Contacto a través de correo electrónico: 1971adiosalasarmas@gmail

ENLACES DE ORGANIZACIONES POR LA PAZ

                                          http://www.setem.org

  M.O.C.
http://www.uv.es/alminyan/mocs.html
Forces de Pau Noviolentes
www.forcesdepaunoviolentes.org

Sol·licitud de suport a les Forces de Pau Noviolentes adreçada a
Plataforma Aturem la Guerra

Alguns dels iniciadors del moviment d’Objectors de Consciència Noviolents dels anys 70 i alguns dels Escuts Humans, que recentment hem estat a Iraq, impulsem a Catalunya les Forces de Pau Noviolentes.

Les Forces de Pau Noviolentes, sorgides de la Crida per la Pau de la Haia (1999) s’han constituït el desembre de 2002 a l’Índia amb el suport de 80 organitzacions dels 5 continents i amb el de 7 Premis Nobel de la Pau: Óscar Arias, Dalai Lama, Adolfo Pérez Esquivel, José Ramos Horta, Mairead Maguire, Rigoberta Menchú i Lech Walesa.

Es tracta d’organitzar unes forces de pau civils, internacionals i permanents, entrenades per intervenir a gran escala amb accions noviolentes en àrees de conflicte d’arreu del món i oferir una alternativa a les intervencions militars.

Aquestes Forces de Pau s’estan formant amb centenars de pacificadors noviolents, ben entrenats, que seran enviats a àrees de conflicte per prevenir la mort i la destrucció; per protegir els drets humans, tot creant l’espai perquè els grups locals puguin afavorir el diàleg i buscar solucions pacífiques als conflictes. El primer projecte pilot comença enguany en el procés de pau a Sri Lanka (antiga Ceilan).

Aquestes Forces de Pau Noviolentes, per poder ser eficaces, necessiten el suport i la implicació dels ciutadans i ciutadanes d’arreu del món que estan contra les guerres; necessiten que les administracions públiques reconverteixin una part de la seva despesa en forces armades cap al finançament d’unes forces de pau noviolentes.

Creiem que aquesta iniciativa, que respon al vell de somni de Gandhi d’un “exèrcit noviolent”, arriba en el moment en què el clam contra les guerres de milions de persones i de milers d’organitzacions d’arreu del món, i especialment a casa nostra, reclama organitzar sistemes de defensa i de resolució de conflictes noviolents alternatius a les intervencions violentes de les Forces Armades que, tard o d’hora, augmenten l’espiral de violència.

Per tal que les Forces de Pau Noviolentes siguin més conegudes i puguin ajudar a canalitzar el desig popular de participar en la construcció d’una Cultura de Pau amb un sistema de defensa i d’intervenció no armats, que cerquin una resolució noviolenta dels conflictes demanem el suport de la Plataforma Aturem la Guerra que pot concretar-se, entre d’altres, amb algunes d’aquestes actuacions:
  1. Donar suport públic a les Forces de Pau Noviolentes.
  2. Difondre entre els vostres membres aquesta iniciativa (internet, cartes, tríptics; presentacions)
  3. Emplaçar els partits polítics perquè, en els propers períodes electorals, es comprometin a que les administracions públiques dediquin una part dels nostres impostos a fomentar en general la Cultura de Pau (suport a organitzacions, fundacions i campanyes...ja existents) i a les Forces de Pau Noviolentes, en concret.
  4. Afavorir entre els vostres membres l’Objecció Fiscal, mentre no hi hagi una reorientació dels pressupostos de les Forces Armades (a Espanya cada dia 30 milions d’€uros = 5.000 milions de ptes) cap a l’enfortiment de la Cultura de Pau: educació per la pau, recerca i formació sobre resolució pacífica de conflictes; entrenament i finançament de Forces de Pau Noviolentes... (Informació sobre objecció fiscal a: www.solidaries.org/ofiscal)
  5. Demanar els periodistes i pressionar els mitjans de comunicació perquè incloguin seccions i programes dedicats a informar i donar ver a les iniciatives, organitzacions i campanyes favorables a la Cultura de Pau.
Esperant el vostre suport, us saludem cordialment,
Pepe Beúnza, primer Objector de Consciència noviolent a l’Estat Espanyol (1971)
Martí Olivella, primer grup d’Objectors de Consciència (1975). Director de Nova, Centre per a la Innovació Social.
Bernat Carreras, impulsor dels Escuts Humans a Iraq (2003)
David Barba, objector inssubmís (1997) i del primer grup d’Escuts Humans a Iraq (2003)
Marc Bret, del primer grup d’Escuts Humans a Iraq (2003)

Organització

membre:


www.novacis.org

Informació:
www.solidaries.org
Coordinadora d’ONG de les Comarques Gironines
Sta. Eugènia 17. 17005 de Girona
Tel: 972 21 99 16. Dijous i divendres (17 a 21h)

info@forcesdepaunoviolentes.org

www.forcesdepaunoviolentes.orgInternacional de Conciencia e Impuestos para la Paz


Pau Global es una revista electronica distribuida gratuitamente en catalán y castellano por el Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs de JUSTÍCIA I PAU. Se trata de artículos que pensamos pueden ser de su interés
NÚMERO 76 - SEPTIEMBRE 2011

www.centredelas.org

ONG con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de la ONU
Organización internacional sin fines de lucro (Bélgica 15.075/96)
Bruineveld 11
Cuenta en Bélgica: 000-1709814-92


AIPAZ  ASOCIACION DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ


 

Juventud Indígena por la Objeción de Conciencia

Palabras de Xkik, la dos veces Madre de Q’umarkaaj
Popol Wuj
"No debéis tolera que os obliguen a matar a los hombres, ni debéis tolerar que os obliguen a destruir a las mujeres"

  http://conavigua.tripod.com/objecion.html