ADIOS A LAS ARMAS

ADIOS A LAS ARMAS
Contacto a través de correo electrónico: 1971adiosalasarmas@gmail

jueves, 19 de enero de 2012

RECONOCIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE OBJETORES E INSUMISOS


El colectivo de objetores e insumisos gana el Premio Constructores de Paz

El colectivo de objetores e insumisos al servicio militar obligatorio en España, simbolizados en Pepe Beúnza, el primer español que se declaró en 1971 objetor por razones ideológicas, ha obtenido el primer Premio Constructores de la Paz que concede el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

La junta de gobierno del ICIP ha decidido conceder este premio a los objetores e insumisos en reconocimiento a un colectivo 'que representó una lucha larga y diversa contra el servicio militar obligatorio, que contribuyó a profundizar la democracia y a difundir los valores de la cultura de la paz'.
Según ha informado el ICIP, el premio también quiere reconocer que este colectivo 'popularizó, con el rechazo del uso de las armas, la objeción de conciencia, la desobediencia civil y la resolución no violenta de los conflictos'.

El colectivo de objetores e insumisos se organizó desde el franquismo en diversas organizaciones, como el Movimiento de Objeción de Conciencia, GANVIA, Mili-KK o la Asociación de Objetores de Conciencia, pero su símbolo es Pepe Beúnza, el primer objetor de conciencia que se negó a prestar el servicio militar en 1971, por lo que fue sometido a dos consejos de guerra.

Por ello, el ICIP ha personalizado el premio en Pepe Beúnza (Valencia, 1948), que fue condenado a 15 meses de prisión y otros 18 en un batallón disciplinario en el Sahara Occidental.

El I Premio ICIC Constructores de la Paz, que consiste en una distinción honorífica y una escultura creada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, será entregado a Pepe Beúnza y otros objetores durante un acto que se celebrará el próximo día 2 de febrero en el Parlament de Catalunya.
 ICIP
Dilluns, 16 de gener de 2012

El col·lectiu d'objectors i insubmisos, I Premi ICIP Constructors de Pau

L'acte de lliurament tindrà lloc el 2 de febrer al Parlament. Recollirà el guardó Pepe Beúnza, primer objector per raons ideològiques.

La Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha decidit atorgar el I Premi ICIP Constructors de Pau al col·lectiu d’objectors i insubmisos de consciència al servei militar obligatori a l’Estat espanyol, simbolitzats en Pepe Beúnza, primer objector de l’Estat per raons ideològiques, l’any 1971.

El guardó vol reconèixer la tasca del col·lectiu “en representar una lluita llarga i diversa contra el servei militar obligatori, que contribuí a l'aprofundiment de la democràcia i a difondre els valors de la cultura de la pau i, amb el rebuig a l'ús de les armes, l'objecció de consciència, la desobediència civil i la resolució noviolenta dels conflictes”.

Llarga lluita noviolenta

La lluita portada a terme pels objectors i insubmisos de consciència al servei militar obligatori va començar durant la dictadura franquista i va continuar un cop instaurada la democràcia amb l’objectiu d’aconseguir l’abolició de la mili. Fou una lluita llarga i arriscada, que comportà persecucions, judicis i empresonaments i que propicià la Llei d’Objecció, aprovada el 2002 pel Congrés dels Diputats.

El col·lectiu d’objectors i insubmisos va tenir diverses organitzacions i grups (Moviment d’Objecció de Consciència, GANVIA, MILI-KK o l’Associació d’Objectors de Consciència) i molts protagonistes, però el seu símbol és Pepe Beúnza, el primer objector de consciència per raons ideològiques. Beúnza fou la primera persona en introduir a l’Estat espanyol una nova forma de lluita contra l’exèrcit quan, el 1971, sota la dictadura franquista, es va negar a fer el servei militar, fet pel qual va patir dos consells de guerra, per desobediència i per deserció, i va ser condemnat a quinze mesos de presó i a divuit mesos en un batalló disciplinari al Sàhara Occidental. La seva acció de desobediència civil va esdevenir un referent estatal i internacional, que posaria les bases del moviment d’insubmissió i que més tard acabaria amb el servei militar obligatori.

El I Premi ICIP Constructors de Pau serà lliurat el proper 2 de febrer, a les 19:00 hores, en un acte al Parlament de Catalunya. Pepe Beúnza recollirà el guardó acompanyat d’altres objectors de consciència que van seguir la seva lluita.

Reconeixement al foment de la pau

El Premi ICIP Constructors de Pau, de caràcter anual, té la voluntat de guardonar i reconèixer públicament a persones, col·lectius o entitats que han treballat i han contribuït d’una manera destacada i dilatada a promoure i fomentar la pau. El guardó consisteix en una distinció honorífica, un reconeixement públic i una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau, activista i artista Adolfo Pérez Esquivel, anomenada Porta del Sol.
Amb anterioritat a aquesta primera edició, l’any passat la Junta de Govern de l’ICIP va acordar concedir un Premi ICIP Constructors de Pau amb caràcter extraordinari al Parlament de Catalunya ‘en representar i simbolitzar, com a màxim exponent de la sobirania que emana del poble de Catalunya, la continuïtat i el llegat de les institucions en què el pacte, el diàleg i la solució pacífica de controvèrsies tenen un fort arrelament'.


No somos demasiado partidarios de recibir reconocimientos institucionales pues preferiríamos de estas mismas instituciones un compromiso serio e inéquivoco respecto del DESARME INTERNACIONAL Y EL FIN DE LA CARRERA DE ARMAMENTOS de los que está realmente necesitada la humanidad.
No obstante, GRACIAS " GENERALITAT DE CATALUNYA", por este reconocimiento. Esperamos que sea un primer paso.